Zaujímavé myšlienky, ktoré mi vnikla kniha Alchymista

6:52

Slovenský názov: Alchymista/ Autor: Paulo Coelho/ 197 strán/ motivačná literatúra/ level angličtiny B2

 Slobodne brázdiac celým svetom šírym,
stretáva sa pastier s kráľom prastarým. 
"Vravím ti, osud pred tebou rozmáha sa v mora ústí,
svoj životný poklad objavíš na piesočnatej púšti."

Strach však začne mátať mladú hlavu,
veď nechať život tak chce hlúposť, nie odvahu!
Za každým krokom možno sláva stojí a azda záhuba istá,
viac už vám dopovie vlastné srdce a sám Alchymista.


Bolo veľmi ľahké zabudnúť na všetku tú krásu, ktorá sa nachádza v nás samotných. Žili sme pohltení; ponáhľaním sa za svojimi snami, robením veľkých vecí, a predpovedaním toho čo príde, ak všetko bude tak ako bolo. Lenže budúcnosť prišla úplne inak. Prikryla naše ústa a zamkla nás pred všetkými pohlcovačmi. Prinútila nás zastaviť sa, robiť malé veci a nevedieť čo príde, no zároveň nám dala možnosť znova sa pokúsiť uzrieť tú krásnu v nás samotných. 

Kniha Alchymista si moju pozornosť ukradla tým, že v sebe skrýva to najlepšie z oboch svetov. Formou je to len jednoduchý príbeh mladého muža, ktorý sa pretĺka cestami-necestami a pri potĺkaní sa stretáva mnohých ľudí, ktorí mu pomáhajú a ďalších, čo ho zrádzajú. Obsahovo je však kniha plná motivácie, sebareflexie a filozofickej diskusie o správnosti individuálnych rozhodnutí. Práve toto preklenutie dvoch elementov pre mňa z Alchymistu urobilo dielo, ktoré ma naučilo mnohým veciam bez násilného rutinného vymenúvania životných právd a pravidiel. Príbehy obsiahnuté v knihe otvorili moje srdce a myseľ, a vnukli my zopár zaujímavých myšlienok, o ktoré by som sa s vami rada podelila. 


Santiago sa vydáva hľadať svoj osud, svoj poklad, o ktorom nevie nič okrem nepriamej lokácie a formy. Každý jeho krok je neistý a myšlienky túlavé, ani náhodou nepripomína odborníka na cestu životom. Santiago nie je typickým hrdinom, ktorého sebavedomie by siahalo až k nebesám a istota by sa tiahla až k zemskému jadru. No napriek tomu všetkému, čo o obyčajnom pastierovi oviec vieme, som počas čítania neprestala veriť, že sa uberá správnym smerom. Totižto, Santiago ani na minútu neprestal počúvať svoje srdce a nasledovať jeho rytmus. Vďaka jeho neústupnosti, no nie hraničiacej s arogniciou ma Santiago naučil, že 


Kniha Alchymista medzi inými príbehmi odhaľuje čitateľom aj jeden o procese premeny olova na zlato. Možno to znie absurdne, no síce je to z vedeckého hľadiska nepravdepodobné, nie je to neuskutočniteľné. Samotné zlato vysvetľuje, že bolo olovom, no zrazu sa všetko okolo neho vyvinulo a ono už nemohlo byť iba olovom, muselo sa stať niečím viac. A podľa môjho názoru sa táto premena dá ľahko aplikovať i na naše ľudstvo. Možno to v našom storočí konzumného individualizmu znie nonsensne, no vývin sa vzťahuje na niečo viac než dospievanie jedinca. Ignorácia sa stala drogou ľudstva, pretože vďaka nej sme schopní užívať si veci bez neustáleho pocitu viny. No i napriek tomu pravé šťastie prichádza so šťastím ostatných a preto ma kniha naučila, že


Hoci by sa zdalo, že tou najdôležitejšou vecou v Santiagovom živote je nájsť svoj údel a odmenu, kniha sa nezačína ani nekončí cieľom. Tie najdôlejšie veci Santiago prežíva a spoznáva počas výpravy. Túži nájsť svoj osud, a čím viac hľadá, tým viac nachádza. Cieľavedomý je slovo, ktoré som ja sama použila stovky ráz bez skutočného zamyslenia sa nad tým, čo znamená byť si vedomý cieľa. Pre mňa osobne sa splnenie mojich osobných predsavzatí rovná rozjímaniu nad krokmi vedúcimi k úspechu rovnako ako ocenenie úspechu samotného. Práve preto mi kniha vnukla myšlienku, ktorá hovorí, že 

Tak, a článok je na svojom konci. Hoci som spomenula iba tri lekcie, ktoré mi kniha Alchymista dala, vedzte, že v skutočnosti ich bolo oveľa viac. Pokiaľ ste ešte nemali možnosť dielo si prečítať, odporúčila by som to všetkými desiatimi skúsiť “naslepo” (myslím, že na internete ponúka sám autor anglickú verziu zadarmo). Ak ste knihu čítali, určite mi môžete napísať, čo naučila vás a akým spôsobom vám zmenila pohľad na život. Prajem každému kto toto číta ešte krásny týždeň, a krásny život plný nezabúdania na lekcie a životné múdra, ktoré nás knihy neustále učia.


You Might Also Like

0 komentárov

Popular Posts